Výuku golfu zařazuje do osnov další základní škola

Po trvalém návratu dětí do plné výuky se opět projekt Se školou na golf vrátil ke svým aktivitám a rozšiřuje počet zapojených škol, kde je golf součástí školních osnov. Začlenit golf do výuky jako rozšíření tělesné výchovy se rozhodli v ZŠ Benešov na Blanensku.

Covidová epidemie výrazně zasáhla do školního systému a zastavil se dočasně rovněž počet zapojených škol do projektu. Školy se však nyní snaží výrazněji podpořit sportování dětí a zaznamenaly nabídku golfových klubů i ČGF na mimoškolní aktivity, případně přímo na zapojení do projektu SŠNG.

Prvním nově zapojeným zájemcem se stala ZŠ Benešov u Boskovic na Blanensku, která spolupracuje se Sokrates Golf & Country Clubem. Hřiště na Kořenci mají vzdáleno pouhé tři kilometry od školy. „Náš klub škole na základě smlouvy poskytuje trenéra, výbavu a všechny tréninkové prostory,“ popisuje spolupráci ze strany klubu jeho viceprezidentka Hana Rechová a připomíná, že benešovská škola bere díky vlastní aktivitě na golfové tréninky i děti ze 6. až 9. třídy, přestože do SŠNG jsou zapojeni jen žáci prvního stupně.

Škola samotná využila nejen výhodnou polohu vůči hřišti a spolupráce ji zapadá do neustálé snahy rozvíjet sportovní aktivity. „S klubem spolupracujeme již delší dobu, organizuje pro naši školu golfové aktivity ke Dni dětí i turnaj na závěr školního roku. Navíc hřiště máme dostupné veřejnou dopravou,“ uvedl ředitel školy Lubomír Šín, který v golfovém zapojení vidí nejen rozšíření venkovních sportovních aktivit, ale také zlepšení konkrétních dovedností: soustředěnosti, přesnosti a taktického myšlení.

Děti se vrhly do nového sportu s nadšením. „Velkou výhodou vidím v tom, že mají možnost naučit se zcela nový sport v blízké vzdálenosti naší školy. Navíc rodiče reagovali rovněž kladně, protože jde o sport na čerstvém vzduchu a v krásné přírodě,“ připomněl učitel tělesné výchovy Jan Kyzlink.

Díky Nadaci Hanuše Goldscheidera pro český golf už putovala do nově zapojené školy sada Snag holí, připravuje se dar v podobě setů golfových holí a škola obdržela také 100 učebnic Golf pro děti.

Benešovští se do golfového programu zapojili s plnou vervou, o čemž svědčí i to, že ve spolupráci s Czech Snag Association došlo k proškolení hned tří instruktorů, včetně pana učitele na metodiku výuky holemi SNAG. A již nyní se těší, jak rozšíří počet účastníků pátého ročníku Turnaje škol, který se uskuteční v červnu příštího roku na Svratce, a jak se zapojí do jarní kvalifikační části Celorepublikového turnaje škol a golfových kroužků.

Je navíc pravděpodobné, že brzy přibude do projektu i další účastník. Výuku golfu hodlají začlenit do výukového programu rovněž v Základní škole Hranice, Tř. 1. máje, která dlouhodobě spolupracuje s Golf Clubem Radíkov. Ten na škole nyní zajišťuje golfový kroužek, který posouvá děti ze školního prostředí ke hře golfu na golfovém hřišti.

Jdi zpět