Poslání a cíle

Základní myšlenkou naší Nadace je podporovat golf a napomáhat jeho rozvoji, zejména se zaměřením na dětský a mládežnický golf. Velkou pozornost věnuje Nadace programu, který podporuje sociálně slabší zájemce o golf s cílem zpřístupnit a přiblížit tento sport co nejširší veřejnosti.

Aktuálně je naší hlavní činností vyhledávání talentovaných dětí, a pokud tyto děti prokáží skutečný talent a píli, tak i jejich následná hmotná podpora ve formě příspěvku na náklady spojené s jejich dalším rozvojem.

Protože bohužel není v silách nadace, vzhledem k prostředkům, kterými aktuálně disponuje, podporovat všechny děti, které by si to zasloužily, vybíráme takové talenty, jejichž dalšímu rozvoji brání špatné sociální poměry jejich rodiny. Snažíme se jim následně přispět na cestovní a pobytové náklady, aby se mohli zúčastnit tréninkových kempů či soustředění stejně jako ti, jejichž rodiče nouzí netrpí.

Takové děti pak nejen, že budou moci třeba jednou rozšířit řady „playing pro“ nebo se stát kvalifikovaným učitelem golfu, ale díky kvalitě své hry, korektnímu a fair vystupování se stanou vyhledávaným partnerem do hry pro lidi, kteří mohou mít značný vliv na jejich životní postavení, pro lidi, ke kterým by se normálně bez naší a Vaší podpory nemohli nikdy dostat.

A pokud se nám tímto podaří podpořit třeba zrození budoucího reprezentanta či olympionika, který by jinak musel z ekonomických důvodů golfu zanechat, budeme opravdu šťastni.

Dále, pokud by se nadaci povedlo shromáždit dostatek prostředků, bychom se také rádi zaměřili na prosazení výuky golfu v rámci povinného tělocviku na základních školách.