Projekty

Letní tábory

Správní rada Nadace schválila na svém druhém zasedání poskytování finančních příspěvků pro členy ČGF, kteří pořádají letní dětské tábory se zaměřením na rozvoj golfu.

Níže je několik základních pravidel, podle kterých mohou být tyto příspěvky poskytovány.

  1. Příjemcem finančního příspěvku od naší Nadace může být pouze řádný člen ČGF, který disponuje kvalitní zázemím pro trénink mládeže a má s pořádáním tréninkových táborů zkušenosti.
  2. Maximální výše příspěvku by se měla odvíjet od celkové finanční situace Nadace, ale v současnosti povazujeme za rozumné pokrýt max. 25% celkových nákladů na pořádání tábora, nejvýše však 20.000 Kč na žadatele, respektive 1.000 Kč na osobu.
  3. Příspěvek smí být využit výhradně v souladu se čl. 3 Statutu Nadace, především poskytovat finanční prostředky, případně jinou pomoc jako příspěvek golfovým klubům na výuku, trénink a pořádání golfových soutěží dětí a mládeže respektive poskytovat finanční prostředky případně jinou pomoc nadějným a talentovaným jednotlivcům z řad dětí a mládeže jako příspěvek na jejich trénink nebo účast na golfových soutěžích.
  4. Co očekává Nadace od příjemce příspěvku? Cokoliv, co prospěje poslání a účelu Nadace, zejména šíření její dobré pověsti za účelem získání dalších příspěvků od jiných přispěvatelů.
  5. Jednou z podmínek poskytnutí podpora ze strany Nadace je prezentace této skutečnosti nejen v rámci klubových médií, ale především prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků na místní, okresní, krajské či celostátní úrovni nebo prezentace poslání a účelu Nadace a v neposlední řadě i výzva golfové i negolfové veřejnosti k ekonomické podpoře Nadace. Součástí dohody bude i je dostatečná dokumentace podmínky, definované v předcházející větě, včetně fotodokumentace, abychom je mohli na stránkách Nadace zveřejnit.

Žádosti o příspěvek odesílejte na e-mail office@nhg.cz.